Naše služby 


Ošetření akutních a chronických bolestivých stavů pohybové soustavy

I. Techniky měkkých tkání a kloubní mobilizace

     Celá řada pacientů a klientů k nám přichází s určitou bolestí pohybového aparátu, která se může projevovat různou lokalizací a intenzitou. Nejčastěji jsou to bolesti kloubů končetin a páteře; bolest může být přítomna jen v jednom místě nebo se může přenášet či "vystřelovat" (např. z bederní páteře do dolní končetiny nebo z krční páteře do horní končetiny a hlavy). Někdy se jedná o bolesti nespecifické, jako jsou bolesti hlavy, závratě, pseudokardiální bolesti atd. Všechny tyto stavy mohou souviset s pohybovým aparátem a měly by být léčeny fyzioterapeutem.

     K rychlému uvolnění svalových přetížení a kloubních blokád využívá terapeut tzv. techniky měkkých tkání. Jedná se o speciální terapeutické postupy, při kterých se pracuje s měkkým tkáněmi - tedy kůží, podkožím, vazivovým aparátem, svaly atd. Ovlivněním těchto struktur navozuje fyzioterapeut správné postavení v jednotlivých kloubech (segmentech) a tím snižuje vnímání bolesti ze strany pacienta. Pro dobrý a dlouhodobý efekt terapie jsou tyto postupy doplňovány vybraným pohybovým programem (cvičením).

II. Pohybová terapie

     Techniky a metody užívané v rámci pohybových programů jsou významnou složkou celého procesu ošetření fyzioterapeuta. Akutní odstranění bolesti často nevede k jejímu vymizení zcela, často přetrvává, opakuje se a stává se chronickou. Pro dlouhodobý efekt terapie je nutné zařadit určitý druh pohybové léčby v rámci samotného ošetření i jako preventivní program proti zhoršení či znovuobjevení se obtíží. U některých onemocnění a dysfunkcí z řady neurologických, ortopedických, gynekologických a interních je cvičení jedinou a nenahraditelnou složkou terapeutického působení na pacienta.

Analytické postupy (individuální kinezioterapie II) 

     Jsou cíleně zaměřené cvičební postupy, které napomáhají znovuobnovení funkce jednoho svalu či svalové skupiny. Patří zde techniky protahovaní a relaxace svalu, ale i metody správného posílení (včetně posílení příslušné svalové skupiny pomocí posilovacího přístroje). Jedná se o cvičení známé spíše z fitness center a posiloven, prováděné však z důvodu léčebného a kondičního.

Cvičení na neurofyziologickém podkladu (individuální kinezioterapie I)

     Tvoří dnes základ moderní fyzioterapie, neboť tento druh pohybové terapie působí na jedince komplexně; nezaměřuje se jen na určitý sval (svaly), ale díky působení pohybu na různé tělesné receptory dochází k ovlivnění řídicích mechanismů přímo v nervovém systému a ten zpětně upravuje držení těla a lidskou motoriku jako jeden celek. Následné dělení je spíše metodické, techniky se vlivem působení na jednotlivé receptory prolínají.

- Senzomotorická stimulace - vede k ovlivnění držení těla aktivací rovnovážných a tlakových čidel na ploskách nohou, ve svalech a kloubech a ve vnitřním uchu. Cvičí se na nestabilních plochách typů úsečí, trampolíny apod.

- Brügger terapie - řeší stavy spojené s bolestí zad a končetin, které mají svůj původ v porušené funkci (svalu, kloubu, pohybovém programu); slouží jako preventivní program proti rozvoji strukturálních změn na kostech a kloubech. Součástí celého konceptu je nácvik vzpřímeného držení těla a odstraňování lokálních svalových přetížení, které ve svém působení stejně ovlivňují celý pohybový aparát. Jako cvičební pomůcka se při Brüggerově terapii používají mimo jiné u pacientů oblíbené pružné gumové pásy.

- Posturální terapie dle Raševa - technika podobná konceptu senzomotorické stimulace, místo úsečí využívá cvičení na speciálně vytvořeném přístroji zvaném posturomed; pro stabilizaci z oblasti pletence ramenního bylo zařazeno do léčebného konceptu také cvičení s pomůckou nazvanou propriomed.

- PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace) - technika využívající celou řadu stimulačních prvků, které se prolínají ve svém působení. Terapeut s pacientem cvičí ve speciálních pohybových vzorcích a pomocí vhodně zvoleného odporu své ruky podporuje oslabené nebo uvolňuje přetížené svalové skupiny. Terapie je také vhodná u celé řady neurologických postižení (stavy po cévních mozkových příhodách, roztroušená skleróza...).

- DNS (Dynamická neuromuskulární stabilizace) - je diagnostický a terapeutický koncept široce využitelný především ve fyzioterapii a příbuzných oborech medicínské praxe. Využívá znalostí klíčových principů chování lidské motoriky, které jsou vyjádřením řídící funkce centrálního nervového systému. Podkladem je aplikace cviků, které vycházejí z vývojové kineziologie.

- Terapie dle Roswithy Brunkow - metodika založená na aktivaci diagonálních svalových řetězců pomocí opory o horní a dolní končetiny. Vychází opět z ontogeneze člověka, cvičí se v různých pozicích, které odpovídají stádiím vývoje lidské motoriky - v leže, v sedu, i stoji. Dochází k aktivací svalových stabilizátorů páteře i končetin.

III. Fyzikální terapie

     Širokou oblast působení na pacientův organismus přináší fyzikální terapie. Jedná se o ovlivňování celou řadou biologických podnětů, mezi které patří působení elektrickým proudem, magnetickým polem, světelným paprskem, mechanickými podněty, teplem a chladem. Pro aplikaci se užívají speciální přístroje (elektroterapeutické, magnetoterapeutické, ultrazvukové), kombinované podněty lze předávat i při hydroterapii v masážní vířivé vaně. Cílem vystavení pacientova organismu různým impulsům je vyvolat tělesnou odpověď, která nastartuje regenerační a léčivé pochody, které ve svém důsledku tlumí bolest, léčí postižená místa a zvyšují fyzickou kondici. Dělení fyzikální terapie viz ceník.

IV. Preventivní programy

Skupinové cvičení s velkými míči při bolestech v zádech

     Především pro děti a dospívající mládež s tzv. vadným držením těla je určeno skupinové cvičení s velkými míči. Mohou se ho však zúčastnit i dospělí klienti, kteří se zde naučí jak vzpřímenému držení těla, tak i základnímu cvičení na velkém gymnastickém míči. V případě zájmu si mohou velký míč u nás zakoupit.

Škola zad

     Dalším preventivním programem zaměřeným na předcházení bolestí zad je škola zad, která učí klienty správnému držení těla v průběhu dne, při pracovních a volnočasových činnostech. Je určená pro firemní zákazníky, teoretický výklad a praktická ukázka probíhá na pracovišti objednavatele.

V. Doplňkové služby

Radiální rázová vlna

Aplikace rázové vlny je léčebná metoda, kdy dochází k vytvoření akustické vlny s vysokou dávkou energie, která je aplikována do bolestivých míst na těle pacienta. Často se jedná o místa svalových úponů a vazivové tkáně. V ošetřovaném místě dochází k celé řadě příznivých účinků jako je narušení koleagenu, rozpouštění vápenatých usazenin, neurovaskularizaci, zvýšení látkové výměny apod., a to vše vede k regeneraci postižené tkáně a snížení bolesti. A to i u chronických stavů, kde jiné metody selhávají.

Kdy je vhodné využít účinků radiální rázové vlny:

- tenisový nebo golfový (oštěpařský) loket

- ostruha patní, záněty Achillovy šlachy

- úponové bolesti svalů kdekoliv na těle, bolesti ramene s vapenatými kalcifikacemi

Nevhodné situace pro aplikace rázové vlny:

- poruchy krevní srážlivosti (hemofilie) nebo při užívání antikoagulačních léků, nádorová onemocnění, 2 týdny po kortikoterapii, při graviditě v oblasti trupu, trombóza žil dolních končetin (křečové žíly)

Samotná aplikace trvá přibližně 10 minut, součástí ošetření je i doporučení vhodného protahovacího cviku. Doporučuje se 3-5 aplikací (u chronických stavů 7-10 aplikací), vždy s pauzou 5-7 dnů.

Pro aplikace radiální rázové vlny používáme přístroj Intelect RPW Lite od firmy Chattanooga.

Masáže klasické, rekondiční

     Jsou určeny lidem s enormně zatěžovaným svalovým systémem (sportovci po výkonu, těžce pracující lidé...), protože jejich hlavní význam tkví v manuálním uvolnění svalového napětí. Masáže lze aplikovat jen na vybranou část těla (krční páteř, celá páteř, končetiny) nebo na celé tělo. Systém klasických masáží je opět postaven na správném výběru masážních hmatů a jejich začlenění do ucelených sestav (masáže relaxační, stimulační, sportovní... ). Klasické masáže nejsou vhodné u bolestivých stavů páteře a končetin, jejichž příčina není v (akutně) přetíženém a unaveném svalovém aparátu, naopak mohou při nesprávné aplikaci celý stav ještě zhoršit. Pro tyto případy je potřeba zvolit jiný (léčebný) program. Regenerační masáže nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Masáže lymfatické - přístrojové

     V současnosti populární medicínská a kosmetická metoda, která usnadňuje vstřebávání lymfatické tekutiny zpět do žilního systému. Lymfatický cévní systém plní funkci jakési "čističky" těla od odpadních látek, které se hromadí ve tkáních v mezibuněčném prostoru. Nadbytek lymfy v končetinových lymfatických cévách se vizuálně projevuje především otoky (lymfedémy), navíc nedochází k detoxikaci a filtraci tělesných tekutin od škodlivých látek. K narušení lymfatického systému dochází z celé řady důvodů, mezi které patří: nadměrná zátěž organismu (hlavně nohou při práci ve stoje a při obezitě), stavy po úrazech na končetinách a po operacích (např. po operacích prsu u nádorových onemocněních), cukrovka s postižením cév, nemoci cév dolních končetin při ateroskleróze... Lymfatické masáže se tedy doporučují při těchto onemocněních, kdy hlavním projevem jsou oteklé končetiny.

     Druhou skupinu zájemců o tuto proceduru ženy trpící celulitidou, neboť zlepšený odvod přebytečné lymfy vede zároveň k vypnutí kůže a napomáhá i k redukci tělesné hmotnosti. Pro svůj celkový detoxikační účinek jsou lymfatické masáže vyhledávány sportovci po velké fyzické zátěži jako regenerační procedura.

V našem zařízení používáme přístroj BTL Lymfastim 6000.

Infrasauna

     Prohřívání organismu v saunách patří k významným regeneračním procedurám. Klasické parní sauny jsou vzhledem ke způsobu jejich používání (střídání prohřátí a rychlého ochlazování) vhodné spíše pro zdravé jedince. Proto se začaly využívat jiné, šetrnější formy prohřívání lidského těla. Infrasauna je jednou z těchto cest - pracuje na principu působení infračerveného záření. IR záření je pro člověka neškodné, je vyzařováno z keramických nebo karbonových topidel a při dopadu na kůži způsobuje její výrazné prokrvení. Tělo se zahřívá pomaleji, po prohřátí nenastává rychlé ochlazení, organismus se ochlazuje pomalu. Proto je infrasauna vhodná i pro starší lidi, nemusejí se bát ani děti. A jaké účinky saunování jsou vyzdvihovány:

- zlepšuje prokrvení kůže a zbavuje ji nečistot, kůže se stává pevnější

- zvýšení tělesné teploty vede k usmrcení bakterií a virů, stimuluje imunitní systém

- léčí akné, ucpané póry, suchý ekzém, kopřivku, lupénku (poškození kůže, odřeniny a pořezání)

- otevřené rány se lépe hojí

- detoxikace organismu, zlepšení mentálního zdraví, snížení bolesti a zvýšení dlouhověkosti

V našem zařízení disponujeme infrasaunou Marimex Vision 3001.